Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
keep it fresh logo
Thí nghiệm đất trộn xi măng cho gia cố nền công trình

Giới thiệu

     Đây là dịch vụ khởi đầu được thực hiện tại Hoang Vinh T.R.C.C từ năm 2005.  Hiện nay Hoang Vinh T.R.C.C là phòng thí nghiệm đứng đầu tại Việt nam   về khả năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Phần lớn các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng nhất do nhà thầu Nhật bản thi công, có sử dụng  phương pháp gia cố nền bằng cọc xi măng đất tại phía nam đều do chúng tôi thực hiện các dịch vụ thí nghiệm từ khi bắt đầu thiết kế đến giai đoạn thi công nghiệm thu. Đây là phần việc rất quan trọng  trong quá trình thi công cọc xi măng đất thực hiện gia cố nền.

Quy trình cơ bản được thực hiện tại PTN Hoàng Vinh T.R.C.C
     Một số hình ảnh giới thiệu các công tạo tạo mẫu trong phòng thí nghiệm theo quy trình của Nhật bản (trong thời gian đầu các nhân viên thí nghiệm chủ chốt đều phải trải qua các buổi huấn luyện của chuyên gia Nhật Bản)

Chuẩn       bị đất trộn       đất trên máy

Trộn đất trên máy trộn chuyên dụng

Tạo mẫu       đất
Tạo mẫu       đất 2

Công đoạn tạo mẫu Dưỡng hộ       mẫu  Dưỡng       hộ mẫu 1

Dưỡng hộ mẫu trong điều kiện độ ẩm và nhiệt độ tiêu chuẩn Công đoạn nén mẫu.nén mẫu nén mẫu       2

Nén mẫu đất từ quá trình tạo mẫu trong phòng thí nghiệm và mẫu khoan từ hiện trườngCác thí nghiệm khác:
    Xác định lượng mất khi nung, độ pH của mẫu đất, các tính chất của nước


Thí       nghiệm đo độ pH của đất Lượng mất khi nung

Thí nghiệm xác định độ pH và lượng mất khi nung của mẫu đất
 


2009 Copyright(C) by Hoang Vinh T.R.C.C